Μονοκατοικία στον οικισμό Κουνάβων


Παρεμβάσεις μέσω προγράμματος “Εξοικονομώ”:

  • Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας
  • Θερμομόνωση- υγρομόνωση δώματος
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ