Η εταιρεία μας, ΕΝΕΡΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. αναλαμβάνει τη μελέτη και υλοποίηση των επικυρωμένων παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος “Εξοικονομώ”. Οι παρεμβάσεις στη βελτίωση του κτιρίου αφορούν κυρίως:

  • Θερμομόνωση
  • Θέρμανση – Ψύξη
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
  • Τοποθέτησης σκιάστρων

Με την εμπειρία μας στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να παραδώσουμε με ευθύνη το αναβαθμισμένο σας κτίριο.