Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα τη διενέργεια μελετών για κάθε είδους κτίριο.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε μελέτες για:

  • Θερμομόνωση – Ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (κατά ΚΕΝΑΚ)
  • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης
  • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Ηλεκτρολογικές εγκατάστασεις
  • Εγκατάσταση αποχέτευσης
  • Τεχνικές εκθέσεις
  • Καλή λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Επιπλέον, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κατάλληλου ενεργειακού πιστοποιητικού.